CyberContract

Na "preventie” is risico-indekking steeds de volgende stap.

Goede verzekeringen hebben de grote verdienste dat ze mensen toelaten om verder te gaan, ook minder bekende paden te kiezen … voluit te leven en ondernemen.Cybercontract biedt bedrijven een ijzersterk totaalpakket aan waarborgen aan zodat zij onbezorgd voluit kunnen gaan in de digitale samenleving & business van vandaag & morgen. Onze unieke set aan waarborgen ambieert een totaalbescherming. Volledig transparant en gebaseerd op bewezen lokale expertise.

Cyber-risks

• U loopt vandaag al risico.
• De publieke cloud is geen veilige haven
• Uw private cloud is geen veilige haven
• Uw lokale infrastructuur is geen veilige haven

Wees voorbereid

Bedrijven hebben meestal heel wat procedures en plannen mbt hun offline-risico’s. Denk maar aan een jaarlijkse evacuatieoefening teneinde de gevolgen van een bedrijfsbrand te beperken. Maar hoe zit het met uw online business? Is uw bedrijf voorbereid op een cyber-incident ? Heeft u een sluitende uit-dienst policy? Besteed uw bedrijfscultuur voldoende aandacht aan het cyberrisico-bewustzijn van uw werknemers ? Get everyone involved ! Maak een Cyber-crisis plan!

Presentatiefilm

Bereken uw premie →

Data-aansprakelijkheid & netwerkbeveiliging

Als bedrijf loopt u het risico dat uw ICT-infrastructuur gekraakt wordt en dat gegevens in verkeerde handen terecht komen. Een gehackt informaticasysteem kan door criminelen ook ernstig beschadigd worden. Vaak worden die criminelen trouwens geholpen door een insider: een (ex-)werknemer die handelt uit winstbejag, ongenoegen, externe druk of onwetendheid.

Multimedia-aansprakelijkheid

In deze gedigitaliseerde wereld kan informatie sneller dan ooit verspreid worden.Onze cyberrisks-verzekering voorziet ook voor deze problematiek zéér volledige dekkingen voor schadevergoedingen aan derden zoals schadevergoeding door laster, smaad, minachting, schadevergoeding door een onopzettelijke inbreuk op intellectuele eigendomsrechten (auteursrecht, titel, handelsnaam, merk, domeinnaam, … , schade door plagiaat, verduistering van ideeën en gegevens, schade door schending van privacy en publieke bekendmaking van private aangelegenheden, schade door oneerlijke concurrentie in combinatie met smaad en laster, nalatigheid in verband met elektronische inhoud.

Netwerkonderbreking en winstverlies

De goede werking van uw bedrijf staat of valt met de robuustheid van uw ICT-systeem. Als uw servers het laten afweten, valt uw onderneming (tijdelijk) in duigen. Mét aanzienlijke schade als gevolg: geen enkele kmo overleeft een outage van drie maanden. Onze cyberrisks-verzekering dekt uw netto winstverlies als gevolg van bedrijfsonderbreking door een beveiligingsfout met o.a. ongeoorloofd gebruik van uw systeem als gevolg, diefstal van wachtwoorden, een ongeplande en onbedoelde uitval van uw computersysteem.

Cyberafpersing, losgeld, cyberdiefstal en hacking van telefoonsystemen

Knowledge is power. En informatie nog veel meer. Wie gevoelige informatie in handen krijgt, kan u ermee chanteren of in de problemen brengen. En dat kan leiden tot torenhoge sommen losgeld.Wordt uw bedrijf het slachtoffer van echte cybercriminaliteit, dan zorgt onze cyberrisk-verzekering — met als doel het beëindigen van de security threat—voor een solide indekking van onder meer:

• kosten voor crisismanagement
• betaling van losgeld,
• schadevergoeding bij diefstal van digitaal geld,
• aardepapieren of bij verlies van materiële goederen na onrechtmatige toegang tot het computersysteem,
• terugbetaling van de gesprekskosten als gevolg van ongeoorloofde toegang en gebruik van uw telefoonsysteem.

Informeren van betrokkenen

Uw klanten, leveranciers en alle betrokken partijen van wie de gegevens gestolen, gekopieerd, gewijzigd of ingekeken werden, hebben het recht te weten wat er gebeurd is met hun data. Daarvoor bent u aansprakelijk als de gegevens op uw server stonden. Onze cyberrisks-verzekering komt tussen voor kosten voor gegevensonderzoek en -verzameling + kosten voor kennisgeving aan betrokkenen.

Forensisch onderzoek

Een cyberaanval bewijzen is niet evident. Sporen van braak zijn veel minder zichtbaar dan bij een fysieke diefstal. Nochtans rust die last op uw schouders. Specialisten zijn duur, maar broodnodig.Onze cyberrisks-verzekering dekt de kosten voor het inhuren van forensische specialisten om een cyberinbreuk te bewijzen, de oorzaak vast te stellen en aanbevelingen te formuleren.

Imagoherstel

Het duurt jaren om een vlekkeloze reputatie op te bouwen in de markt. Maar één welgemikt kwaadwillig bericht of één strategisch gelekt stukje informatie is genoeg om dat sterke imago onherroepelijk te besmeuren.Dankzij onze cyberrisks-verzekering geniet u tussenkomst voor onder meer :

• kosten voor imagoherstel na het in diskrediet brengen van uw bedrijf
• kosten van juridisch advies, public relations diensten en crisisconsultancy
• kosten voor een social media plan om uw reputatie op te krikken
• kosten voor het terugkopen van goodwill

Administratieve verplichtingen

Niet alleen uw schade en die van uw klanten kan hoog oplopen na een cyberaanval. Er hangen u ook fikse boetes boven het hoofd, en hoge facturen van uw advocaten, die u begeleiden bij het wettelijk onderzoek. Dankzij onze cyberrisks-verzekering geniet u tussenkomst voor onder meer kosten voor juridisch advies en bijstand (wat zegt u best wel en niet tegen de toezichthouders, …), administratieve boetes na afronding van het wettelijk onderzoek.[teaserbox title="Hoe scoort uw onderneming op vlak van Cyberveiligheids-beleid? Welke concrete acties kan u vandaag al ondernemen? En welke verzekeringswaarborgen zijn relevant voor uw specifieke context?

 

Doe de Cybertest →

Bereken uw premie

 

Documenten / informatie

Steekkaarten PREVENTIE : Toelichting van een set preventieve acties waarvoor een klant bij de partners van CyberContract terecht kan.
Steekkaarten VERZEKERING : Toelichting van de diverse waarborgen die CyberContract vandaag dekt
Brochure Kort_V3 : Een commerciële brochure met wat meer uitleg over Cybercontract diensten- en productaanbod
Algemene voorwaarden_2.0 : De algemene voorwaarden van ons actuele productengamma

 

Bron: https://www.cybercontract.eu