Brede weersverzekering land- en tuinbouwers

Als het noodweer uw open teelt teistert ... bent u dan wel verzekerd?

Land- en tuinbouwers zien door extreme weersomstandigheden steeds vaker (een deel van) hun oogst verloren gaan. Tot voor kort konden ze in zo’n geval een beroep doen op het Rampenfonds van de regionale overheden voor een vergoeding, maar in Vlaanderen is dat niet langer het geval.

Subsidie brede weersverzekering

Vanaf 2020 wijzigt de regelgeving in verband met (landbouw)rampen. De Vlaamse overheid voorziet in een premiesubsidie bij het afsluiten van een erkende brede weersverzekering in de land- en tuinbouwsector

Wat is een brede weersverzekering?

Met een brede weersverzekering verzekeren ondernemers met een open teelt, zoals fruitteelt of akkerbouw, zich bij een private verzekeraar tegen schade aan gewassen door extreme en ongunstige weersomstandigheden. De afhandeling van de schade gebeurt conform de polisvoorwaarden tussen de landbouwer en de verzekeraar. Er is daarbij geen tussenkomst van de overheid.

Verzekering met subsidie

Op een brede weersverzekering kunt u tot 65% subsidie terug ontvangen van de overheid. Deze subsidie vraagt u aan via de verzamelaanvraag. Tot vrijdag 15 mei 2020 kunt u ál uw percelen met de geplande gewassen aangeven, en de subsidie ervoor aanvragen.

Welke verzekeraars bieden  de brede weersverzekering aan?

  • MS Amlin
  • Hagelunie
  • BFAO (hardfruit)
  • Agriver (akkerbouw en zachtfruit)
  • Vereinigte Hagel

Welke polis kiezen?

Een erkende brede weersverzekering dekt minstens de fenomenen storm, hagel, vorst, ijs, regenval en droogte. Er kan geen weersfenomeen worden uitgesloten in een polis want dan is er geen sprake meer van een erkende brede weersverzekering.

Er zijn echter grote verschillen tussen de verzekeraars. Bij een vergelijking zou u niet enkel de geraamde kosten en lasten dienen te vergelijken. Reikwijdte van de waarborgen, bedrag van vrijstellingen, uitsluitingsclausules,… zijn allemaal elementen die serieus kunnen verschillen.

Wat kan Nelissen Verzekeringen voor u doen?

Wij zijn specialist in landbouwverzekeringen. Wij zijn tevens een onafhankelijk verzekeringsmakelaar. Dit wil zeggen dat we de verzekeraars niet enkel voor u kunnen vergelijken maar dat we in alle onafhankelijkheid verschillende verzekeraars kunnen aanbieden. U hoeft dus zelf geen complexe vergelijkingen te maken. Wij doen een uitgebreide marktstudie en kunnen begeleiden in het maken van de juiste verzekeringsoplossing.

Meer weten over de brede weersverzekering?

Contacteer ons via info@nelissenverzekeringen.be of telefonisch via 011/590 170