Coronavirus: Preventietips brand en beveiliging bij bedrijfsstilstand of -sluiting

Heel wat bedrijven hebben hun activiteit momenteel onderbroken of dreigen dit de komende periode nog  te moeten doen. We hebben een aantal nuttige tips op een rijtje gezet om bedrijfsgebouwen te beschermen tegen brand en diefstal in geval van bedrijfsstilstand of –sluiting.

  

 • Leg alle installaties in de mate van het mogelijke volledig stil en zet ze stroomloos
 • Laat de bedrijfsruimtes ordelijk en netjes achter:
  •  Verwijder onnodige brandlast (bijv. dagvoorraden met verpakkingsmateriaal in de werkplaatsen)
  • bewaar voldoende afstand tussen brandbare materialen en potentiële ontstekingsbronnen
 • Stockeer brandbare en ontvlambare vloeistoffen in brandwerend afgescheiden lokalen met vloeistofdichte inkuiping of op lekbakken.
 • Duld geen brandbare goederen nabij de gebouwen ( inclusief luifels ) op een afstand van minder dan 20 m.
 • Controleer dit alles grondig doorheen het hele bedrijf door het uitvoeren van een controlerondgang (met gebruik van de checklist Brandveiligheid).
 • Activeer de aanwezige automatische branddetectie-installaties en/of blusinstallaties en controleer dat de doormeldingen in orde zijn.
 • Controleer en activeer de automatische intrusiedetectie-installatie en/of de camerabewaking met doormelding.
 • Voer een sluitronde uit en controleer hierbij dat alle brandwerende deuren en poorten gesloten zijn en dat alle buitendeuren en -poorten op de perimeter van het bedrijf ( van gebouwen en omheining) zijn afgesloten.
 • Zorg dat er een sleutelhouder beschikbaar is en stel de alarmcentrale hiervan op de hoogte zodat de politie ook naar binnen kan.
 • Organiseer toezicht op het bedrijf, eventueel met de hulp van een extern security bedrijf, en voer regelmatig controlerondgangen uit op het bedrijf.