Coronavirus: Uw vragen met betrekking tot bedrijfsvoertuigen

 

Het Coronavirus raakt ons allemaal. We zien dat de maatregelen om het coronavirus terug te dringen ons dagelijks leven steeds meer beïnvloeden.

Ook voor u heeft dit ongetwijfeld gevolgen. De uitbraak van het coronavirus leidt tot verschillende vraagstukken op het gebied van bedrijfsvoertuigen.

Sluiting opleidingsinstellingen
Door de aangescherpte Corona-maatregelen zijn alle opleidingsinstellingen voor nascholing gesloten en tijdelijk ook de keuringsstations. Dit heeft tot gevolg dat chauffeurs met een vervallen code 95 de baan op moeten. Ook medische schifting van chauffeurs zal wellicht stilvallen, dus ook die code op het rijbewijs kan vervallen zijn.

Keuringsstations vanaf 25 maart beperkt terug open
De overheid heeft tot nu enkel een officieel standpunt ingenomen over de keuringsstations. De heropening is enkel voor bedrijfs- en transportvoertuigen, bussen, prioritaire voertuigen en technische herkeuringen.
 
De continuïteit van transport in deze moeilijke periode is noodzakelijk
Deze sector is cruciaal voor de bevoorrading. Als verzekeringsmakelaar zien wij hier het belang van in en denken wij mee met onze klanten om hen waar mogelijk te ontzorgen. De verzekeringscontracten voorzien normaalgezien standaard in uitsluiting van dekking of verhaal wanneer er zich een probleem stelt op het vlak van technische keuring of rijgeschiktheid.

De afwezigheid van een geldig keuringsbewijs of rijbewijs wordt echter tijdelijk opgeschort

Tijdelijke schorsing van stilstaande vrachtwagens, lichte vrachtwagen  en trekkers

Misschien staan een gedeelte van uw  vrachtwagens, lichte vrachtwagen en trekkers momenteel stil en heeft U zich al de vraag gesteld om de verzekering tijdelijk te schorsen?

Dit is echter niet zonder meer mogelijk.

Wanneer een polis Burgerlijke Aansprakelijkheid wordt geschorst betekent dit dat de nummerplaat moet worden ingeleverd. De overheid krijgt vervolgens automatisch een melding dat een ingeschreven voertuig onverzekerd is. Elk voertuig dat is ingeschreven is bij wet verplicht om verzekerd te zijn.

Ook een tijdelijke schorsing volgt dezelfde procedure. In geval van schorsing dient de verzekeraar immers niet tussen te komen en zal de schade aan derden volledig op de verzekeringsnemer worden verhaald.

Het schorsen van dekkingen in het bijzonder van verplichte verzekeringen zoals bijvoorbeeld de BA-motorrijtuigen is dan ook ten stelligste af te raden. Het risico blijft namelijk minstens gedeeltelijk bestaan.

Indien u er toch om verzoekt een schorsing aan te vragen zijn we uiteraard bereid met de verzekeraar in overleg te gaan.