Laat u geen hack zetten

Cyberaanvallen kunnen verschillende vormen aannemen, maar ze zijn allemaal even kwaadaardig. Uw online shop blokkeren, klantengegevens ontvreemden, uw operationele capaciteit lamleggen… Meer dan de helft van de cyberaanvallen in België is gericht tegen kleine en middelgrote ondernemingen, de kost van computercriminaliteit loopt in de miljarden euro’s.

Maar niet elke computer- of systeemschade is van criminele oorsprong. Ook menselijke fouten of bugs in een softwarepakket kunnen uw data en uw IT-systeem beschadigen. Hoe dan ook, uw kosten kunnen hoog oplopen: voor het herstellen en beveiligen van de systemen, door het onderbreken of stopzetten van de productie of door juridische implicaties.

Bovendien is een cyberverzekering meer dan een indekking tegen kosten. Zij helpt ook om een cybercrisis te beheren. Zo zijn de kosten voor gespecialiseerde advocaten, PR- en IT-experts gedekt. Kortom, uw reputatie, aansprakelijkheid en continuïteit zijn verzekerd. Bedenk wel: deze verzekering is geen preventiepakket. Neem altijd de nodige maatregelen om uw gevoelige infrastructuur goed te beveiligen.

Tip: Het Centrum voor Cyberveiligheid België (CCB) van de FOD Ecomomie heeft een cybersecurityscan en tips voor kmo’s gelaceerd: https://www.ccb.belgium.be/nl/nieuws/uw-bedrijf-cyberveilig . Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR in het Engels) van toepassing op alle bedrijven die persoonsgegevens bezitten of verwerken. Ook hier besteedt u uiteraard best de nodige aandacht aan.

Hoe beschermt Nelissen Verzekeringen u met de cyberverzekering?

  • eigen schade, diefstal of afpersing
  • burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden
  • activiteitsonderbreking
  • onderzoekskosten om de schade te begroten en de oorzaak ervan te vinden;
  • wedersamenstelling van data en van uw IT-systeem
  • PR-kosten
  • meldingskosten, administratieve boetes en sancties na een cyberaanval
  • verzekerd bedrag van 250.000 euro of meer per schadegeval
  • 24/7 bijstand van een gespecialiseerd advocatenkantoor en IT-experten