Veelgestelde vragen: Digitalisering RIZIV-aanvraag

Wat verandert er aan mijn RIZIV-aanvraag?

Voortaan is er niet langer sprake van een papieren aanvraag en verloopt alles online. Tot vorig jaar ontving je van ons per post een geprint aanvraagformulier. In het kader van administratieve vereenvoudiging heeft het RIZIV dit systeem afgeschaft en verloopt alles digitaal via je persoonlijk MyRiziv-account.

 

Welke stappen dien ik te ondernemen om mijn sociale voordelen te ontvangen?

De maatschappij waar je bij bent aangesloten zal deze overeenkomst uploaden op de website van het RIZIV. Op zijn beurt controleert het RIZIV automatisch of je recht hebt op Sociale Voordelen in functie van het aantal prestaties.

 

Hoe verloopt de geautomatiseerde aanvraagprocedure?

Het Riziv heeft alle mogelijke data verzameld om te bepalen welke zorgverleners recht hebben op een toelage, hoeveel deze bedraagt en op welk verzekeringscontract dit wordt toegekend. Er is continue een automatische gegevensuitwisseling tussen verzekeraars, authentieke gegevensdatabanken en de RIZIV applicatie. Het evaluatieresultaat zal je kunnen terugvinden in MyRiziv.

 

Wat is het evaluatieresultaat?

Dat is het bedrag Sociaal Voordeel waarop je recht hebt.

 

Welke deadlines worden er gehanteerd?

Apothekers, kinesisten, verpleegkundigen en logopedisten:

De nieuwe digitale procedure start dit jaar voor Sociale Voordelen 2019. In het derde kwartaal 2020 kan je het evaluatieresultaat raadplegen in MyRiziv. De premie wordt later dit jaar automatisch gestort in het verzekeringscontract.

Artsen en tandartsen:

Zij worden gelijkgeschakeld met de timing van andere zorgverleners. Zij doen dit jaar geen aanvraag. Zij vragen hun Sociale Voordelen 2020 aan in 2021 via de digitale procedure.

 

Wat dien ik te controleren?

Het enige wat je kan controleren, is of de juiste verzekeraar is opgenomen in je MyRiziv-account. Initieel kon dit vanaf mei 2020, maar omwille van de coronacrisis werd de mogelijkheid tot raadpleging/beheer van de contracten uitgesteld naar 01/06/2020.

De apothekers, kinesisten, verpleegkundigen en logopedisten kunnen het berekende evaluatieresultaat raadplegen vanaf augustus of september 2020 (in plaats van juli of augustus).

Deze verschuivingen zullen geen impact hebben op de termijnen van uitbetaling van de premie.

 

Hoe weet je wanneer je actie moet ondernemen?

Het RIZIV informeert de zorgverlener via e-mail over alle belangrijke gebeurtenissen in het kader van het
sociaal statuut en in het geval er een actie moet worden ondernomen. Zo ontvangt de zorgverlener een email in geval van:

  • wijziging van contractgegevens
  • vraag om extra gegevens
  • terbeschikkingstelling van het evaluatieresultaat
  • beslissing over de toekenning van het sociaal statuut
  • een actie die moet worden ondernomen (bv. als er twee actieve verzekeringscontracten zijn)

Je kijkt best na in MyRiziv of je mailadres correct is.

 

Hoe creëer en beheer je een mandaat?

Je kan er in je MyRiziv-account ook voor opteren om een volmacht te verlenen aan je makelaar, zodat wij voor jou kunnen nagaan of het juiste contract actief staat. De volledige informatie over het geven van een mandaat “Sociaal Statuut” kan je terugvinden via deze link.

Uiteraard zijn wij bereid om je maximaal te ontzorgen, net zoals bij de papieren RIZIV-aanvragen.

Let op met andere partijen – die niet je makelaar zijn – die ook een mandaat aan je kunnen voorstellen!

 

Waar vind ik meer informatie vinden over de applicatie?

Via de website van het RIZIV kan je naast de inlogprocedure ook alle informatie over de toepassing vinden.